تایید شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی در ارزیابی هلدینگ خلیج فارس

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت توسط هلدینگ خلیج فارس، جلسه ارزیابی حضوری راهبردسازان اقیانوس آبی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای پزشک به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری، خانم زهرا بهمنی و خانم میراب‌زاده به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای یعقوب سلیم‌پور نماینده شرکت‌ راهبردسازان اقیانوس آبی در محل شرکت هلدینگ خلیج فارس برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.