خدمات آموزش

professional-dev-banner2

فراموش نکنیم که «دانش قدرت است!»

تمامی سازمان های پیشرو در دنیا برنامه های منظم آموزش حتی برای بهترین پرسنل خود دارند. آیا شما نیز به این موضوع توجه لازم را مبذول می کنید؟

به شما توصیه می کنیم که از خدمات آموزشی ما استفاده کنید زیرا:

  • ما بهترین اساتید  را از دانش آموختگان ممتاز دانشگاه های تهران در اختیار شما می گذاریم.
  • تمامی دوره های ما جنبه کارگاهی داشته و از بیان مطالب تئوریک صرف اجتناب می کنیم.
  • لیست دوره های ما در حیطه مدیریت، کامل بوده و پاسخگوی تمامی نیازهای شما در این حیطه خواهد بود.
  • به شرکت کنندگان در دوره ها، مدارک معتبر ارائه خواهد شد.
  • در صورت تمایل، دوره ها در محل شرکت شما برگزار خواهد شد.
  • نظرسنجی آموزشی پس از هر دوره صورت گرفته و به مدیریت شرکت شما گزارش خواهد شد.

Untitled-15 Untitled-3 Untitled-2

Untitled-4 Untitled-5 Untitled-10

Untitled-8 Untitled-9 Untitled-7

Untitled-6 Untitled-12 Untitled-11

Untitled-13 ۱۶ Untitled-14