دانلود متن فارسی استانداردهای ایزو

ما برخی از پرکاربردترین و محبوبترین استانداردهای مدیریتی را برای شما فراهم کرده ایم. در صورت نیاز به استانداردهای دیگر با ما تماس بگیرید.

متن فارسی استاندارد ISO 10001:2018 – راهنمای منشور رفتاری برای سازمانها
متن فارسی استاندارد ISO 10001:2018 – راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان
متن فارسی استاندارد ISO 10003:2007 – راهنمای حل اختلاف برون سازمانی با مشتریان
متن فارسی استاندارد ISO 10004:2018 – راهنمای سنجش رضایت مشتریان
متن فارسی استاندارد ISO 10005:2019- سیستم مدیریت کیفیت- راهنماییهای برای طرحهای کیفیت
متن فارسی استاندارد ISO 10007-2017- سیستم مدیریت کیفیت- راهنمایی برای مدیریت پیکربندی
متن فارسی استاندارد ISO 10006-2003- سیستم مدیریت کیفیت- راهنمایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها
متن فارسی استاندارد ISO 10012-2003- سیستمهای مدیریت اندازه گیری- الزامات فرآیندهای اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری
متن فارسی استاندارد ISO 10013:2001- سیستم مدیریت کیفیت- راهنمایی برای تهیه مستندات pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 10015:1999- راهنمای فرآیند آموزش pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 10019-2005- راهنمایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات آنها pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 19011:2011- رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 13485 – الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی
متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015- سیستم مدیریت کیفیت pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 9000:2015- مبانی و واژگان سیستم مدیریت کیفیت pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 9004:2009- مدیریت برای موفقیت پایدار pdf-icon
متن فارسی سیستم مدیریت آراستگی (۷ سین) pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 14001:2015- سیستم مدیریت محیط زیست pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 14050- سیستم مدیریت محیط زیست- واژه نامه pdf-icon
متن استاندارد ISIRI 13000- سیستم مدیریت ریسک فراگیر pdf-icon
متن فارسی استاندارد OHSAS18001:2007- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 15189- الزامات مدیریت کیفیت برای آزمایشگاههای پزشکی pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 22000- الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 17025:2005- الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون وکالیبراسیون pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 29990:2010- خدمات یادگیری برای تحصیلات غیررسمی و آموزش- الزامات پایه برای تامین کنندگان خدمات pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 50001:2011- سیستمهای مدیریت انرژی pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 27001:2013- الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات pdf-icon