علیرغم اینکه شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی از سال ۹۴ فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرده است با اینحال در این مدت کوتاه پروژه های بزرگی توسط شرکت اجرا شده است که به شرح ذیل می باشد:

فولاد اکسین خوزستان– بهبود سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) – سال ۱۳۹۴

 فولاد اکسین خوزستان– استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر CRM و استانداردهای ISO 10001-4 – سال ۱۳۹۴

 پترو آرتین کاران- استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2008، ISO14001:2004 و OHSAS 18001:2007 – سال ۱۳۹۴

 داده پردازی رسپینا– مشاوره تعالی سازمانی – سال ۱۳۹۵

 ارتباط رایانه مصباح- مشاوره تعالی سازمانی- سال ۱۳۹۵

 البرز ابتکار مبین– مشاوره تعالی سازمانی- سال ۱۳۹۵

 هایلینک– مشاوره تعالی سازمانی- سال ۱۳۹۵

 تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو– استقرار استانداردهای ISO10002:2014 و ISO10004:2012 – سال ۱۳۹۵

پتروشیمی کارون– استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر اساس استانداردهای ISO1400:2015 و OHSAS 18001:2007 – سال ۱۳۹۵

پتروشیمی کارون– انتقال سیستم مدیریت کیفیت از ویرایش ۲۰۰۸ به ۲۰۱۵- سال ۱۳۹۵

 داده پردازی فن آوا– مشاوره تعالی سازمانی – سال ۱۳۹۵

 صنعت سامانه های هوشمند صاپا- استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 – سال ۱۳۹۵

 بانک دی– استقرار نظام مدیریت مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس OHSAS18001:2007- سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

 به پخش داروی بهشهر– استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 – سال ۱۳۹۶

 پتروشیمی جم– بازنگری سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2015 و ISO14001:2015 – سال ۱۳۹۶

 داده پردازی آرین سیستم– استقرار استانداردهای ISO10002 و ISO10004 – سال ۱۳۹۶

 پالایش گاز پارسیان– مشاوره تعالی سازمانی – سال ۱۳۹۶

 پلاسمای خوارزمی– استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 – سال ۱۳۹۶

پتروشیمی کارون– استقرار استاندارد ISO20000 – سال ۱۳۹۶

پتروشیمی کارون– استقرار استاندارد ISO17025- سال ۱۳۹۶

پتروشیمی کارون– استقرار نظام آراستگی محیط کار ۵S- سال ۱۳۹۶

پتروشیمی کارون– استقرار نظام پیشنهادات- سال ۱۳۹۶

پتروشیمی کارون– استقرار استاندارد ISO-TS29001 – سال ۱۳۹۶

 ایرانسل– استقرار استانداردهای ISO10002 و ISO10004 – سال ۱۳۹۶

 شرکت توسعه پترو ایران– استقرار و ارتقای سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2015 و ISO14001:2015 و OHSAS18001:2007 – سال ۱۳۹۶ 

 شرکت بین المللی حفاری ایران (DCI)- استقرار و ارتقای سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2015 و ISO14001:2015 و OHSAS18001:2007 – سال ۱۳۹۶

 شرکت توسعه پترو ایران کیش- استقرار و ارتقای سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2015 و ISO14001:2015 و OHSAS18001:2007 – سال ۱۳۹۶

پتروشیمی کارون– تدوین استراتژیها و جاری سازی آنها از طریق رویکرد کارت امتیازی متوازن- ۱۳۹۷

پتروشیمی کارون– استقرار استاندارد ISO26000:2010 – سال ۱۳۹۷

پتروشیمی کارون– استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO27001:2013- سال ۱۳۹۷

پتروشیمی کارون– استقرار استاندارد ISO45001:2018- سال ۱۳۹۷

پتروشیمی کارون– استقرار سیستم مدیریت تداوم سرویس‌های فناوری اطلاعات بر اساس استاندارد ISO22301:2012- سال ۱۳۹۷

بانک دی– استقرار استاندارد ISO10004:2018 به منظور سنجش رضایت مشتریان- سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

 شرکت مهندسی و توسعه گاز– استقرار سیستم مدیریت ارتباط با ذینفعان- سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

 شرکت فراب– مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه- سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان– مشاوره استقرار استانداردهای ISO10002 و ISO10004 – سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

 شرکت افرا ارتباطات ثابت رسا– مشاوره مدیریت کیفیت و برنامه ریزی استراتژیک- سال ۱۳۹۹

 شرکت طرح و توسعه نیکسا– مشاوره استقرار استاندارد ISO14001:2015 – در حال اجرا

 شرکت پارس دانه سه ستاره- مشاوره استقرار استانداردهای ISO9001:2015 ، GNP و HACCP- در حال اجرا

پالایشگاه گاز بیدبلند– مشاوره برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت فرآیندها و تعالی سازمانی- در حال اجرا

شرکت زرین مهر- تحقیقات بازاریابی