مهندس امیر سلیم پور
- دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی - فوق لیسانس مدیریت اجرایی - سرممیز رسمی سیستمهای مدیریت - ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران - مدیر عامل راهبردسازان اقیانوس آبی
مهندس حمیدرضا کیوان
- فوق لیسانس مدیریت اجرایی - سرممیز رسمی IMQ ایتالیا - مدرس مورد تایید IRCA - ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران ( INQA ) - مدرس برگزیده IMQ ACADEMY
دکتر احسان قهرمانی
- دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران - استاد دانشگاه تهران - مشاور ارشد شرکتها و سازمانها در حوزه بازاریابی
مهندس محسن زندیه
فوق لیسانس مدیریت اجرایی- مدرس دانشگاه- سرارزیاب جوایز ملی کیفیت و بهره وری- سرممیز سیستمهای مدیریت
مهندس نوید برهانی
مهندس صنایع- متخصص سیستمهای مدیریت آزمایشگاهی
دکتر محسن مرادی باستانی
دکتری مدیریت بازاریابی- متخصص حوزه فروش، بازاریابی و برندینگ
خانم مهندس رویا امیری
فوق لیسانس مدیریت محیط زیست- متخصص حوزه محیط زیست و HSE
مهندس مانوگ ثاقب فر
فوق لیسانس مهندسی صنایع- سرممیز و مدرس رسمی سیستمهای مدیریت
مهندس شاهین جهانگیری
لیسانس مهندسی صنایع- متخصص حوزه مدیریت فناوری اطلاعات