شروع همکاری با پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی افتخار دارد پروژه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه را در شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه آغاز کند. این همکاری از ابتدای مردادماه 1400 آغاز شده و قرار است 12 ماه به طول بینجامد.

برای همکاران خودمان در شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی و همچنین شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه در اجرای این پروژه، بهترینها را آرزوی می کنیم.