چشم انداز

تبدیل شدن به یکی از سه شرکت بزرگ خدمات مشاوره مدیریت در ایران تا سال ۱۴۰۰


ماموریت

شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی از طریق خدمات مشاوره، آموزش و ارزیابی متعهد است سازمانهای ایرانی را تا رسیدن به موفقیتهای پایدار همراهی نموده و برای ایشان مزیتهای رقابتی و ارزشهای بدیعی را خلق کند. ما از طریق مشارکت و همکاری با مشتریان خود، آنها را توانمند می کنیم تا قابلیتهای خود را در دستیابی به اهداف متعالی خود ارتقا دهند.

ما آینده را می سازیم…


ارزشها

  • ارائه راهکارهای خلاقانه در حوزه های مختلف مدیریت
  • تعهد به اصول حرفه ای و اخلاقی در تمام مراحل همکاری
  • ارائه بهترین خدمات متناسب با نیازهای سازمانها با بهره گیری از کارشناسان توانمند