banner1

امروزه اثبات شده است سازمانها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی با هر ماموریت و هر اندازه ای، همانند یک موجود زنده متولد می شوند، رشد می کنند، بالغ می شوند، پیر می شوند و در صورتیکه تمهیدات لازم را در نظر نگیرند، می میرند و از صحنه کسب و کار محو می شوند. البته این تفاوت وجود دارد که مانند یک انسان، این دوران دارای زمان مشخص و تعریف شده ای نیست. بطوریکه بسیاری از شرکتها ممکن است سالها در دوران کودکی باقی بمانند و هیچ وقت بالغ نشده و از بین نروند. رشد و توسعه پایدار و بلوغ سازمانی مستمر می تواند سازمانها را به سطحی از عملکرد و موفقیت برساند که اصطلاحاً به آن تعالی تجاری (Business Excellence) یا تعالی سازمانی (Organizational Excellence) اطلاق می شود.

با مطالعه تاریخچه سازمانهای موفق و متعالی می توان نتیجه گیری کرد که موفقیت آنها تصادفی نبوده است. این سازمانها از سیستمها، ابزارها، و تکنیکهای مدیریتی مناسب استفاده کرده اند و با بهره گیری از آنها ضمن غلبه بر مشکلات موجود، بهبودهای موثر و پایداری را ایجاد نموده اند.

شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی با هدف ارائه خدمات مشاوره، آموزش و ارزیابی سیستمهای مدیریت و با بهره گیری از کارشناس مجرب و توانمند ایجاد شده است. این شرکت با شناخت مناسب از وضعیت سازمانهای ایرانی و نیازمندیهای آنان در حوزه های مختلف مدیریت، آمادگی دارد تا راهکارهای مناسبی را ارائه نماید. افتخار داریم با مجموعه ای از کارشناسان و اساتید توانمند، مجرب و متخصص گروهی را ایجاد کرده ایم که در حوزه های مختلف کسب و کار حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم.