• فولاد اکسین- بهبود سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) 
 • نگهداشت کاران- استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) 
 • فولاد اکسین- سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر CRM و استانداردهای ISO 10001-4
 • پترو آرتین کاران- استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2008، ISO14001:2004 و OHSAS 18001:2007 
 • نفت پاسارگاد- مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • شرکت تجارت الکترونیک پارسیان- استقرار استانداردهای ISO10002:2018 و ISO10004:2018 
 • شرکت فرآب- مشاوره توسعه سیستمهای مدیریت یکپارچه
 • داده پردازی رسپینا- مشاوره تعالی سازمانی 
 • ارتباط رایانه مصباح- مشاوره تعالی سازمانی
 • البرز ابتکار مبین- مشاوره تعالی سازمانی
 • هایلینک- مشاوره تعالی سازمانی
 • تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو- استقرار استانداردهای ISO10002:2014 و ISO10004:2012 
 • پتروشیمی کارون:
  • استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر اساس استانداردهای ISO1400:2015  و OHSAS 18001:2007
  • انتقال سیستم مدیریت کیفیت از ویرایش ۲۰۰۸ به ۲۰۱۵
  • استقرار استاندارد ISO20000 
  • استقرار استاندارد ISO17025  
  • استقرار نظام آراستگی محیط کار 5S
  • استقرار نظام پیشنهادات
  • استقرار استاندارد ISO-TS29001
  • استقرار استانداردهای ISO10002 و ISO10004
  • استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژیها با استفاده از BSC
  • استقرار سیستمهای مشتری مداری بر اساس استانداردهای ISO10001 و ISO10003
  • استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO27001:2013
  • استقرار سیستم مدیریت تداوم سرویس‌های فناوری اطلاعات بر اساس استاندارد ISO22301:2012
  • استقرار سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی بر اساس استاندارد ISO26000:2010
  • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد ISO45001:2018
 • داده پردازی فن آوا- مشاوره تعالی سازمانی 
 • صنعت سامانه های هوشمند صاپا- مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015   
 • بانک دی- استقرار نظام مدیریت مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس OHSAS18001:2007 
 • بانک دی- استقرار سیستم سنجش رضایت مشتریان بر اساس 10004:2018 
 • آزمایشگاه قلهک- استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس ISO9001:2015، ISO14001:2015 و ISO45001:2018
 • به پخش داروی بهشهر- استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 
 • پتروشیمی جم- بازنگری سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2015 و ISO14001:2015 
 • داده پردازی آرین سیستم- استقرار استانداردهای ISO10002 و ISO10004 
 • پالایش گاز پارسیان- مشاوره تعالی سازمانی 
 • پالایشگاه گاز بیدبلند- مشاوره مدیریت فرآیندها، تعالی سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک
 • شرکت مهندسی و توسعه گاز- طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با ذینفعان
 • پلاسمای خوارزمی- استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 
 • ایرانسل- استقرار استانداردهای ISO10002 و ISO10004 
 • شرکت توسعه پترو ایران- استقرار و ارتقای سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 و OHSAS18001:2007 
 • شرکت بین المللی حفاری (DCI)- استقرار و ارتقای سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2015 و ISO14001:2015 و OHSAS18001:2007 
 • شرکت توسعه پترو ایران کیش- استقرار و ارتقای سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO9001:2015  و ISO14001:2015 و OHSAS18001:2007 
 • انتقال داده های آسیاتک – طراحی و اجرای مدل ارزیابی تعالی نمایندگان
 • شرکت طرح و توسعه نیکسا- مشاوره استقرار استاندارد ISO14001:2015
 • شرکت پارس دانه سه ستاره- مشاوره استقرار استانداردهای ISO9001:2015 ، GMP و HACCP-  در حال اجرا
 • شرکت افرا ارتباطات ثابت رسا- مشاوره مدیریت کیفیت و برنامه ریزی استراتژیک