قابلیتهای ویژه ما

بر خلاف شرکتهای تولید کننده محصول که مشتریان آنها به راحتی می توانند با مشاهده محصول و بررسی ویژگیهای آن اقدام به ارزیابی کرده و با معیارهای ذهنی خود مقایسه کنند ارزیابی کیفیت خدمات، اساساً کاری سخت و دشوار است. به جهت ملموس نبودن خدمات، مشتریان نمی توانند پیش از خرید از کیفیت آن مطمئنم شوند و بنابراین در این شرایط بایستی از طرق مختلف برای ارزیابی ارائه کنند خدمت اقدام کنند.

ویژگیهای اصلی شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی که می تواند ضمن ایجاد تمایز با سایر شرکتهای ارائه کننده خدمات مشاوره مدیریت، به عنوان مبنایی برای ارزیابی قرار گیرد عبارتند از:

رعایت اخلاق حرفه‌ای

تعامل و انعطاف پذیری

بهره گیری از کارشناسان و اساتید باتجربه

تاکید بر رضایت مشتریان به عنوان کلیدی ترین اصل

توجه به کیفیت در اجرای پروژه ها و ارائه خدمات

لازم به توضیح است که شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی از سال 1395 عضو انجمن مشاوران مدیریت می باشد.