دانلود خلاصه کتاب

در این بخش تلاش کرده ایم خلاصه برخی از کتابهای مدیریتی معروف را جهت دانلود در اختیار شما قرار دهیم. امیدواریم همواره در حال مطالعه باشید و بتوانیم فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را ارتقا دهیم.

خلاصه کتاب رقص فیلها

خلاصه کتاب قدرت شش سیگما

خلاصه کتاب 17 اصل کار تیمی

خلاصه کتب اسرار موفقیت بیژن پاکزاد

خلاصه کتاب نه برای لقمه ای نان

خلاصه کتاب ساختن برای ماندن

خلاصه کتاب چالشهای مدیریت در قرن 21

خلاصه کتاب مستندسازی تجربیات مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش)

خلاصه کتاب کلید در وضعیت روشن

خلاصه کتاب پرورش کارکنان

خلاصه کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست

خلاصه کتاب 40 اصل شاه کلیدهای TRIZ برای نوآوری