دانلود استانداردهای انگلیسی ایزو

در این بخش تعدادی از استانداردهای مطرح و محبوب ایزو را به زبان انگلیسی در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید دانلود کنید. امیدواریم این قسمت برای شما مفید باشد.

ISO9000:2015Quality management systems
Fundamentals and vocabulary
Download Now
ISO9001:2015Quality management systems- Requirements Download Now
ISO19011:2018Guidelines for auditing management systems Download Now
ISO10001:2018Quality management — Customer satisfaction —Guidelines for codes of conduct for organizations Download Now
ISO10002:2018 Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations Download Now
ISO10003:2018 Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for dispute resolution external to organizations Download Now
ISO10004:2018 Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring Download Now
ISO10015:2019Quality management — Guidelines for competence management and people development Download Now
ISO14001:2015Environmental management systems — Requirements with guidance for use Download Now
ISO14004:2016Environmental management systems — General guidelines on implementation Download Now
ISO18091:2019Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001 in local government Download Now
ISO31000:2018Risk management — Guidelines Download Now
ISO31010:2019Risk management – Risk assessment techniques Download Now
ISO13485:2016Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes Download Now
ISO26000:2010Guidance on social responsibility Download Now
ISO45001:2018Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use Download Now
ISO50001:2018Energy management systems – Requirements with guidance for use Download Now
ISO90003:2014Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software Download Now
ISO-TS 29001:2011Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations Download Now

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *