دانلود استانداردهای انگلیسی ایزو

در این بخش تعدادی از استانداردهای مطرح و محبوب ایزو را به زبان انگلیسی در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید دانلود کنید. امیدواریم این قسمت برای شما مفید باشد.

ISO9000:2015Quality management systems
Fundamentals and vocabulary
ISO9001:2015Quality management systems- Requirements
ISO19011:2018Guidelines for auditing management systems
ISO10001:2018Quality management — Customer satisfaction —Guidelines for codes of conduct for organizations
ISO10002:2018 Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations
ISO10003:2018 Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for dispute resolution external to organizations
ISO10004:2018 Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring
ISO10015:2019Quality management — Guidelines for competence management and people development
ISO14001:2015Environmental management systems — Requirements with guidance for use
ISO14004:2016Environmental management systems — General guidelines on implementation
ISO18091:2019Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001 in local government
ISO31000:2018Risk management — Guidelines
ISO31010:2019Risk management – Risk assessment techniques
ISO13485:2016Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes
ISO26000:2010Guidance on social responsibility
ISO45001:2018Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
ISO50001:2018Energy management systems – Requirements with guidance for use
ISO90003:2014Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software
ISO-TS 29001:2011Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *