دانلود استانداردهای فارسی ایزو

برخی از استانداردهای مدیریتی محبوب و شناخته شده را در زیر برای استفاده شما قرار داده ایم. در صورتی که نیاز به استاندارد دیگری داشته باشید می توانید با ما در تماس باشید.

عنوان استانداردموضوع استانداردلینک دانلود
ISO9001:2015سیستمهای مدیریت کیفیت- الزامات Download Now
ISO9000:2015سیستمهای مدیریت کیفیت- مبانی و واژگانDownload Now
ISO45001:2018سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی- الزامات Download Now
ISO14001:2015سیستمهای مدیریت زیست محیطی- الزامات Download Now
ISO14050:2002 مدیریت زیست محیطی- واژه نامه Download Now
ISO10001:2018مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنمایی هایی برای آیین کار برای سازمانها Download Now
ISO10002:2018 مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات در سازمانها Download Now
ISO10003:2018 مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنما برای حل اختلاف برون سازمانی Download Now
ISO10004:2018 مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای پایش و سنجش Download Now
ISO10005:2018 مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای طرحهای کیفیت Download Now
ISO10006:2017 سیستمهای مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها Download Now
ISO10007:2017 سیستمهای مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای مدیریت پیکره بندی Download Now
ISO10012:2003سیستمهای مدیریت اندازه گیری- الزامات فرآیندهای اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری Download Now
ISO10013:2001سیستمهای مدیریت کیفیت- راهنمایی برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت Download Now
ISO10015:2019مدیریت کیفیت- راهنمایی برای مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد Download Now
ISO10019:2005راهنمایی هایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات آنها Download Now
ISO9004:2009 مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان- رویکرد مدیریت کیفیت Download Now
ISO19011:2011رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت Download Now
ISO29990:2010 خدمات یادگیری برای تحصیلات غیررسمی و آموزش- الزامات پایه برای تامین کنندگان خدمات Download Now
ISO29993:2017خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی- الزامات خدمات Download Now
ISO17025:2017 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون Download Now
ISO27001:2015فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سیستم مدیریتی امنیت اطلاعات- الزامات Download Now
INSO22420:2018سیستم مدیریت آراستگی (7سین)- الزامات Download Now
ISO50001:2018سیستمهای مدیریت انرژی- الزامات Download Now
ISIRI13000سیستم مدیریت فراگیر- الزامات Download Now
ISO15189:2015 آزمایشگاههای پزشکی- الزامات کیفیت و صلاحیت Download Now
ISO13485:2003 وسایل پزشکی- سیستمهای مدیریت کیفیت- الزامات برای تعیین مقررات Download Now
ISO22000:2018 سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی- الزامات Download Now
ISO30401:2018سیستمهای مدیریت دانش- الزامات Download Now