دانلود استانداردهای فارسی ایزو

برخی از استانداردهای مدیریتی محبوب و شناخته شده را در زیر برای استفاده شما قرار داده ایم. در صورتی که نیاز به استاندارد دیگری داشته باشید می توانید با ما در تماس باشید.

عنوان استانداردموضوع استانداردلینک دانلود
ISO9001:2015سیستمهای مدیریت کیفیت- الزامات
ISO9000:2015سیستمهای مدیریت کیفیت- مبانی و واژگان
ISO45001:2018سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی- الزامات
ISO14001:2015سیستمهای مدیریت زیست محیطی- الزامات
ISO14050:2002 مدیریت زیست محیطی- واژه نامه
ISO10001:2018مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنمایی هایی برای آیین کار برای سازمانها
ISO10002:2018 مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات در سازمانها
ISO10003:2018 مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنما برای حل اختلاف برون سازمانی
ISO10004:2018 مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای پایش و سنجش
ISO10005:2018 مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای طرحهای کیفیت
ISO10006:2017 سیستمهای مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها
ISO10007:2017 سیستمهای مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای مدیریت پیکره بندی
ISO10012:2003سیستمهای مدیریت اندازه گیری- الزامات فرآیندهای اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری
ISO10013:2001سیستمهای مدیریت کیفیت- راهنمایی برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت
ISO10015:2019مدیریت کیفیت- راهنمایی برای مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد
ISO10019:2005راهنمایی هایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات آنها
ISO9004:2009 مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان- رویکرد مدیریت کیفیت
ISO19011:2011رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت
ISO29990:2010 خدمات یادگیری برای تحصیلات غیررسمی و آموزش- الزامات پایه برای تامین کنندگان خدمات
ISO29993:2017خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی- الزامات خدمات
ISO17025:2017 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون
ISO27001:2015فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سیستم مدیریتی امنیت اطلاعات- الزامات
INSO22420:2018سیستم مدیریت آراستگی (7سین)- الزامات
ISO50001:2018سیستمهای مدیریت انرژی- الزامات
ISIRI13000سیستم مدیریت فراگیر- الزامات
ISO15189:2015 آزمایشگاههای پزشکی- الزامات کیفیت و صلاحیت
ISO13485:2003 وسایل پزشکی- سیستمهای مدیریت کیفیت- الزامات برای تعیین مقررات
ISO22000:2018 سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی- الزامات
ISO30401:2018سیستمهای مدیریت دانش- الزامات