شروع پروژه استقرار IMS در پتروشیمی کیمیا

پروژه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای ISO9001:2015، ISO14001:2015 و ISO45001:2018 در تاریخ 28 تیرماه 1400 با حضور مدیران محترم شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه برگزار شد. در این جلسه ضمن معرفی نفرات تیم مشاور و کارفرما، برنامه زمانبندی اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر لزوم تعهد همه ارکان اجرای پروژه تاکید کردند.

امیدواریم این پروژه نیز همانند سایر پروژه ها به نحو مناسبی اجرا شود و موجبات اعتلای شرکت محترم پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه و دستیابی به اهداف متعالی آن مجموعه محترم را فراهم آورد.