اتمام پروژه مشاوره مدیریت در پالایشگاه گاز بیدبلند

پروژه مشاوره مدیریت در پالایشگاه گاز بیدبلند بالاخره به پایان رسید. این پروژه که به دلیل مشکلات ناشی از پاندمی ویروس کرونا و فوت مدیر محترم پروژه با مشکلات فراوانی روبرو شده بود با همکاری مدیران محترم پالایشگاه بالاخره به نقطه پایانی رسید.

لازم به توضیح است که این پروژه در سه حوزه تعریف شده بود:

بازنگری و بهبود برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای رویکرد BSC
مدیریت فرآیندها
آماده سازی پالایشگاه برای حضور در جایزه تعالی

برای مدیران و همکاران محترم در پالایشگاه گاز بیدبلند آرزوی توفیق روزافزون داریم.