شروع پروژه بازنگری و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان منطقه ویژه اقتصادی لامرد

پروژه بازنگری و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای ISO9001:2015، ISO14001:2015 ، ISO45001:2018 و HSE-MS در مرداد ماه 1401 آغاز گردید. این پروژه که به عنوان اولین سابقه همکاری شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی با مجموعه محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی لامرد می باشد در طول یک سال انجام خواهد شد.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان لامرد، ظرفیت جدید و مطلوبی را در نزدیکی بزرگترین مخزن گازی جهان (پارس جنوبی) و خلیج فارس فراروی کشور فراهم آورده است. این منطقه که از اهمیت راهبردی برخوردار است نقش بارزی در صنعتی شدن استان فارس ایفا می کند. صنایع انرژی بر از قبیل صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان منشا تحولات چشمگیر اقتصادی در جنوب کشور می باشد.

امیدواریم این پروژه نیز همانند سایر پروژه ها به نحو مناسبی اجرا شود و موجبات اعتلای سازمان منطقه ویژه اقتصادی لامرد و دستیابی به اهداف متعالی آن مجموعه محترم را فراهم آورد.