خدمات مشاوره مدیریت و بهبود سازمانی

شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی با هدف ارائه خدمات مشاوره، آموزش و ارزیابی سیستمهای مدیریت و با بهره گیری از کارشناس مجرب و توانمند در سال 1394 پا به عرصه صنعت نهاد. علیرغم اینکه شرکت از لحاظ حقوقی، سابقه چندان زیادی ندارد اما موسسین، مدیران و کارشناسان شرکت از سوابق بسیار زیادی برخوردار بوده و از خوشنام ترین و شناخته شده ترین افراد در صنعت مشاوره مدیریت در ایران به حساب می آیند.

این شرکت با شناخت مناسب از وضعیت سازمانهای ایرانی و نیازمندیهای آنان در حوزه های مختلف مدیریت، آمادگی دارد تا راهکارهای مناسبی را ارائه نماید. افتخار داریم با مجموعه ای از کارشناسان و اساتید توانمند، مجرب و متخصص، گروهی را ایجاد کرده ایم که در حوزه های مختلف کسب و کار حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم.