عناوین پروژه های مشاوره ما

حوزه های کاری خدمات مشاوره مدیریت ما عبارتند از:

مدیریت استراتژیک

 • نظام مدیریت استراتژیک
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • نظام کارت امتیازی متوازن (BSC)

ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE

 • استقرار سیستم  HSE-MS
 • ارزیابی ریسک Risk Assessment
 • شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی
 • ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی EIA
 • استقرار استاندارد ISO 14001
 • استقرار استاندارد ISO 45001
 • تدوین HSE Plan برای پروژه‌ها و تامین‌کنندگان

 مدیریت آموزش و دانش

 • نظام مدیریت آموزش بر اساس استاندارد ISO 10015
 • نیازسنجی آموزشی
 • استقرار استاندارد ISO 29993
 • نظام مدیریت دانش KM

 مدیریت منابع انسانی

 • مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات
 • تکریم ارباب رجوع
 • طراحی و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
 • سنجش رضایت شغلی
 • مدل تعالی منابع انسانی 34000

 ابزارها و سیستمهای بهبود

 • استقرار نظام آراستگی سازمان 5S
 • استقرار نظام حلقه های کیفیت
 • استقرار SPC
 • استقرار QFD

 تعالی سازمانی

 • نظام خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل EFQM
 • نظام خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه ملی کیفیت INQA
 • عارضه یابی سازمانی
 • استقرار سیستم مدیریت ارتباط با ذینفعان

 بازاریابی، فروش و مشتری مداری

 • طرح‌ریزی نظام بازاریابی و فروش
 • استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 • استقرار استانداردهای ISO 10001، ISO 10002، ISO 10003 و ISO 10004
 • استقرار مدل‌های سنجش رضایت و مدیریت شکایات مشتریان

 سیستم‌های مدیریت

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001
 • استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • استقرار استاندارد IATF 16949
 • استقرار استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29000
 • استقرار سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی بر اساس ISO26000
 • استقرار استاندارد مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000
 • ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریت

 مدیریت انرژی

 • استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2018
 • مميزي فني انرژی بر اساس استاندارد ISO 50002:2014
 • اندازه‌گيري عملكرد انرژي با استفاده از خطوط مبنا و شاخص‌هاي عملكرد انرژي بر اساس استاندارد ISO 50006:2014

 مدیریت پروژه

 • برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
 • استقرار سيستم مديريت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500
 • استقرار PMBOK و سایر مدل‌های مدیریت پروژه
 • ایجاد دفتر مدیریت پروژه PMO

مدیریت فرآیندها

 • نظام مدیریت فرآیندهای کسب و کار  BPMS
 • مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار  BPMN
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR

 اعتبارسنجی و آزمایشگاه

 • استقرار استاندارد ISO 17025
 • استقرار سیستم اندازه گیری، ارزیابی عدم قطعیت و تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه

 مديريت و نگهداري دارايي

 • استقرار سیستم مديريت دارايي‌ها مبتني بر استانداردهاي سري ISO 55000
 • هزينه‌یابی چرخه عمر دارايي‌هاي فيزيكي (LCC)
 • تدوین استراتژي‌ها و فرآيند نگهداري و تعميرات
 • سیستم مديريت و نگهداري و تعميرات PM